Profil Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Ślusarskiej jest kancelarią działającą od 1 stycznia 2008 roku, specjalizującą się w pełnej i kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów indywidualnych i gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy. Kancelaria świadczy również wszechstronne usługi prawne w zakresie prawa cywilnego procesowego i egzekucyjnego oraz prawa gospodarczego i prawa administracyjnego.

W zakresie prowadzonej działalności Kancelaria świadczy następujące usługi:

  • udzielanie porad prawnych;
  • obsługa podmiotów gospodarczych i indywidualnych;
  • sporządzanie opinii;
  • zastępstwo procesowe przed sądami i urzędami;
  • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych;
  • sporządzanie i składanie pozwów, pism procesowych oraz wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także formularzy i pism do sądów, instytucji i innych organów.


Kancelaria prawnicza Kancelaria prawnicza